1 min read

Sommerjobber 2024

Sommerjobber 2024

Relevant sommerjobb er en essensiell del av studietiden for kommende byggingeniører fra NTNU. Vi har sendt ut en enkel spørreundersøkelse til byggingeniørstudenter på NTNU i et forsøk på å få oversikt over hvor studenter har fått sommerjobb i år. Tilsammen fikk vi inn 120 svar.

Denne spørreundersøkelsen gir oss et bilde på hvilke av våre medlemsbedrifter som rekrutterer flest byggingeniørstudenterer til sommerjobber, og hvor langt i studieløpet disse studentene har kommet. Vi ser at det er en ganske jevn fordeling av rekruttering mellom rådgiverfirmaer og entreprenører, og at våre medlemsbedrifter rekrutterer flesteparten av studentene som studerer på bygg- og miljøteknikk på NTNU. 

PS: Følg med i september når vi publiserer resultatene for årets spørreundersøkelse for nyutdannede :)

1

Vi ser at Multiconsult og Veidekke rekruttert flest sommerstudenter, med Norconsult, SKANSKA og Sweco hakk i hel. Disse resultatene samsvarer med resultatene vi fikk på spørreundersøkelsen vår for nyutdannede i september 2023, der vi så at Norconsult, Multiconsult, Veidekke og SKANSKA var blant de av våre medlemsbedrifter som rekrutterte flest byggingeniørstudenter til fast jobb etter endt studie. 

Spørreundersøkelsen vår bekreftet også at BM-dagen kan være en fin arena for rekruttering til sommerjobber, da alle bedriftene som rekrutterte flest sommerstudenter i år deltok på BM-dagen 7. november 2023. 

2

Vi spurte også hvilket årskull studentene befinner seg i, og her ser vi at flesteparten av sommerstudentene er midt i studieløpet. For dette resultatet er det viktig å bemerke seg at vi ikke differensierte mellom 5-årig integrert master og 2-årig master da vi spurte om studieprogram, som betyr at det kan hende at noen av de som svarte "1. året" går første år på toårig master, som da tilsvarer 4.årig for de som går integrert.

3

Flesteparten av de som har fått sommerjobber i år går på masterprogram i Bygg- og miljøteknikk, enten toårig etter fullført bachelor eller femårig integrert.

 

LES OM SPØRREUNDERSØKELSEN FOR NYUTDANNEDE 2023 HER

25 år og nytt navn

25 år og nytt navn

I forbindelse med sitt 25-års jubileum annonserer Næringslivsringen et nytt kapittel i sin historie. Organisasjonen, som lenge har vært en brobygger...

Read More
Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

NTNU er i avsluttende fase av fornyelsesprosjektet av masterstudiene på bygg, og har invitert inn deltagere fra byggenæringen og fra NTNU til å...

Read More
NG Group blir medlem av Byggeringen

NG Group blir medlem av Byggeringen

Samarbeidsforumet Byggeringens nyeste medlem, NG Group, skal øke fokuset på resirkulering, rehabilitering og ombruk i byggebransjen: – Markerer...

Read More