STUDENTSAMARBEID

49241902353_545f92315c_k
Foto: Geir Mogen/NTNU

Hva gjør Byggeringen for studiet og studentene?

Gjennom Byggeringen kan studenter aktivt delta i utformingen av sitt eget studiemiljø og samtidig dra nytte av støtte og muligheter som bidrar til en berikende og minneverdig studieopplevelse.

Direkte innflytelse på industriens fremtid

Gjennom samarbeidet med Byggeringen får studentene en unik mulighet til å gi aktive og konkrete innspill som påvirker samhandlingen med næringslivet. Dette er en sjanse til å forme fremtiden i en bransje de snart blir en del av.

Nettverksbygging med bransjeledere

Studentene får sjansen til å bygge nettverk med ledende aktører i byggenæringen, noe som kan åpne dører for fremtidige karrieremuligheter og mentorskap.

Praktisk erfaring og kunnskap om bransjetrender

Gjennom samarbeidet oppnår studentene uvurderlig praktisk erfaring og får førstehånds innsikt i de nyeste trendene og innovasjonene innen byggebransjen. Dette utstyrer dem med et fortrinn som vil være viktig i deres videre karriereutvikling.

Tilgang til relevante praksisplasser og prosjekter

Studentene kan få tilgang til eksklusive praksisplasser og delta i reelle prosjekter gjennom Byggeringen, noe som gir verdifull arbeidserfaring og praktisk læring.

Bidra til banebrytende forskning og utvikling

Muligheten til å bidra til forskning og utviklingsprosjekter som har direkte innvirkning på byggenæringen, noe som igjen kan lede til nyvinninger og forbedringer i bransjen.

Styrke kommunikasjon og lederegenskaper

Gjennom samarbeid i styret og fagråd og prosjektdeltakelse utvikler studentene viktige ferdigheter som kommunikasjon og ledelse, essensielt for enhver profesjonell karriere.

Innsikt i bærekraft og miljøansvar

Samarbeidet gir også en mulighet til å lære om og bidra til bærekraftige praksiser i byggenæringen, en stadig viktigere aspekt av moderne byggeprosjekter.

Bli med og rekrutter til studiene

Studentambassadør

  • Samarbeid med fakultetet om besøk av NTNU

  • Samarbeid med studenter om skolebesøk nasjonalt

  • Nasjonale kampanjer for rekruttering til studiene (i samarbeid med fakultetet og medlemmene)

    Vil du dele dine erfaringer som bygg ingeniørstudent på NTNU med VGS elever på din gamle skole eller andre VGS skoler i Norge?

Vi støtter din reise med opptil 2000 kroner. Om reisen til skolen er under 1200 kroner vil du også motta universalt gavekort på 750 kroner fra Byggeringen.

Kontakt oss: NTNU Trondheim Ane Falkenås ane.falkenås@gmail.com og/eller NTNU Ålesund Amalie Grindvik amalie.grindvik@ntnu.no

49242373651_7e0070f908_k
Foto: Geir Mogen/NTNU

Fem gode grunner 

Til å bli med i Næringslivsringen

  • Næringslivringens medlemmer påvirker studiets faglige utvikling gjennom styrets funksjon som studieprogramråd. I tillegg inviteres medlemmene til å bidra i arbeidsgrupper som handler om studiets utvikling.
  • Det jobbes med ulike tiltak for å gjøre byggstudiet attraktivt, f.eks. skolebesøk, rollemodeller, presentasjon av studiet på NTNUs hjemmesider og på skoleveiledersamlinger m.m. Næringslivsringen er med i et samarbeid om nye undervisningsformer (mooc).
  • Det jobbes aktivt med å bidra til å øke attraktiviteten til deler av studieprogrammet som har litt for lavt studenttall bl.a. med filmprosjekt og seminarvirksomhet.
  • Støtte til ulike aktiviteter og ordninger underveis i studiet som fadderuka, linjeforeningen H.M. Aarhønen, byggrevyen, bygghytta, fotballaget, kor, byggeplassbesøk, byggverksted, avslutningsmarkeringen Jonathanfesten m.m.
  • Premiering av beste bachelor og master på bygg.

Studenttrivsel og forebygging av utenforskap

 

Medlemmene i Byggeringen har en glede av å tildele årlig støtte til sosiale og faglige aktiviteter til studenter på bygg -og miljø studier på NTNU. Dette ansees som et viktig tiltak hvor midlene skal bidra til å ivareta et godt sosialt miljø på studiet gjennom arrangementer og aktivitetstilbud som skal stimulere til faglig interesse og fordypning.

Finansieringen fra Byggeringen allokeres til de ulike studiestedene basert på antall registrerte byggstudenter og vil bli fordelt årlig. Tildelingen vil finne sted hver høst, noe som gir de involverte gruppene forutsigbarhet om hva de kan forvente i støtte fra Byggeringen for det kommende året.

Utbetalingene vil deretter skje i løpet av det påfølgende året. For å være berettiget til disse midlene, skal søknaden sendes innen 1. november og må inneholde en beskrivelse av den planlagte aktiviteten, et omhyggelig utarbeidet budsjett, kontonummer, samt relevant kontaktinformasjon.

 

For mottakere av velferdsmidler:

Søk om velferdsmidler

Søk her