OM BYGGERINGEN

Byggingeniør_bachlor_studenter

Et samarbeidsforum

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom næringslivet, studieprogrammene for bygg og miljøteknikk ved NTNU, studenter og myndigheter.

Formålet

Formålet med samarbeidet er å sikre kvalitet, kapasitet og innovasjon. Bidra til NTNU's kompetanse gjennom studietprogramområdet for bygg og miljøteknikk. Bidra til at studiet trekket dyktige og motiverte studenter.

shutterstock_2111911970
Foto: Geir Mogen/NTNU

OM BYGGERINGEN

Det hele startet som en liten, men ambisiøs idé blant engasjerte byggingeniører og universitetslærere i 1999. Frem til mars 2024 het denne organisasjonen Næringslivsringen, men vi har nå byttet navn til Byggeringen for å dypere forankre vår tilknytning til byggenæringen. Byggeringen ble etablert med et mål om å styrke båndene mellom akademia, studentene og industrien.

Gjennom årene har vi utvidet fra en liten gruppe medlemmer til en solid samling av nesten 60 bedrifter, organisasjoner, foreninger og etater, alle engasjert i å skape et dynamisk og innovativt miljø. Byggeringen har oppnådd flere betydelige resultater gjennom sitt engasjement:

 • Byggeringen har hatt en sentral rolle i å bekjempe nedgangen i antallet kvalifiserte studenter som søker å utdanne seg som byggingeniører. Ved å implementere strategiske tiltak rettet mot å vekke interesse blant potensielle studenter, har de bidratt til å snu denne negative trenden.

 • De har på en effektiv måte formidlet informasjon til videregående elever om de varierte mulighetene, mangfoldet og jobbutsiktene innen byggenæringen. Dette har ført til økt interesse for dette fagområdet.

 • Ved å gi støtte til studenter i deres overgang til universitetslivet, har Byggeringen hjulpet med å redusere frafallet og sikre en smidig og vellykket tilpasningsprosess.

 • Tilbudet om relevante sommerjobber til studenter har vært et viktig aspekt i å gi praktisk erfaring og styrke deres tilknytning til byggenæringen.

 • Byggeringen har hatt betydelig innflytelse ved å tilføre sin ekspertise til universitetskurs, slik at de samsvarer med industrien sine behov og krav, spesielt innen forskning, utvikling og ny teknologi. Nylig har medlemmer av Byggeringen deltatt i fornyelsesprosessen for masterstudier innen bygg- og miljøfag.

 • Byggeringen har gjort rekruttering av flere kvinner til byggingeniøryrket til en prioritet og har aktivt arbeidet for dette målet. Deres innsats har ført til en betydelig økning i andelen kvinnelige studenter innen faget, som nå ligger mellom 30-40%.

 • Gjennom arrangementer som BM-dagen ved universitetet, har Byggeringen bidratt til å stimulere dialog og samarbeid mellom universitetet, industrien og studentene, noe som fremmer forståelse og samarbeid på tvers av sektorer.

Bli med i vårt nettverk for unike muligheter til nettverksbygging, påvirkning og innsikt i de nyeste trendene og forskningen i bransjen.

Hvordan_jobber_header_96602740

Innovative Arbeidsformer

Vi i Næringslivsringen tror på kraften av samarbeid. Gjennom våre prosjekt- og faggrupper, alle med egne budsjett, utforsker vi nye horisonter i byggenæringen. Og husk, selv om deltakelsen er basert på dugnad, er belønningen enorm i form av erfaring og nettverksbygging.

Studentenes rolle

Studentforeningene H. M. Aarhønen og Tim & Shænko er ikke bare samarbeidspartnere; de er hjertet i vår ring. Deres engasjement og innovative ideer driver oss fremover og sikrer en lys fremtid for hele bransjen. Linjeforeninger arrangerer blant annet mange bedriftspresentasjoner som for de fleste studenter er første møte med næringen.

Studenttrivsel er En Nøkkel til Suksess

Vi vet at trivsel er nøkkelen til suksess. Derfor har Næringslivsringen støttet sosiale aktiviteter som har blant annet bidratt til en imponerende gjennomføringsrate på 95-99%.

Arbeid for Vekst

Siden 1999 har vi jobbet med rekruttering til bransjen til tross for flere nedgangsperioder. Med rundt 300 masterstudenter årlig (inkludert de som kommer fra bachelor studier) – og høy kvalitet på søkerne – har vi gang på gang snudd trenden. NTNU-fusjonen har også vært viktig, med 180 bachelorstudenter årlig som bidrar til vårt voksende samfunn.

Fornyelse av Byggstudium

Mellom 2019 og 2024 har vi samarbeidet med NTNU for å fornye byggstudiet. Målet? Å skape et studieprogram som svarer til både industriens behov og studentenes forventninger. Resultatet? Et engasjerende, relevant og fremtidsrettet studieprogram.

Rekrutteringsmål

Våre langvarige prosjekter har en klar visjon - å øke rekrutteringen til studiet. Fra å tiltrekke flere jenter til bygg, til å fokusere på tematiske satsinger som transport og vann, har vi alltid hatt fingeren på pulsen. Våre årlige undersøkelser bekrefter at sommerjobber og rekrutteringsarrangementer er essensielle for å tiltrekke nye talenter.

Sammen Bygger Vi Fremtiden

Gjennom samarbeid, innovasjon og et dedikert fokus på studentenes velvære, er Næringslivsringen mer enn bare en forening; vi er en bevegelse som aktivt former fremtidens byggenæring. Bli med oss på denne reisen!

Formålet med Byggeringen er:

 • Å bidra til et forpliktende og organisert samarbeid mellom alle NTNUs læresteder og næringslivet som sikrer kvalitet, kapasitet og utvikling/nyskaping.

 • Å bidra til NTNUs kompetanse på alle nivå gjennom å delta i studieprogramrådet for bygg- og miljøteknikk.

 • Å bidra til at studiet tiltrekker seg dyktige, motiverte og engasjerte studenter som vil jobbe i næringen.

I dag har Byggeringen fokus på følgende områder: 

 • Rekruttering. Hvor det samarbeides med Nasjonalt senter for realfagskompetanse.

 • Undervisning. Hvor målsettingen er å trekke næringslivet inn i undervisningen for å gjøre denne virkelighetsnær.
 • Arena. Byggeringen ønsker å skape møteplasser for studenter, ansatte og næring. Hovedarrangementet er Bygg- og miljødagen som arrangeres sammen med studentene første tirsdag i november. I tillegg er det en samling for medlemsbedriftene tidlig på våren hvor målsettingen er å kunne gå i dybden på tema av felles interesse for utdanning og næring.

 • Velferd. Her kan studentene søke på støtte til aktiviteter som forsterker studentenes tilknytning til studiet og næringen. I tillegg skal tiltakene og arrangementene ivareta et godt sosialt miljø.

BLI MEDLEM I BYGGERINGEN

Unike medlemskap for bedrifter og bransjeaktører

Les mer