STYRET

Styret_header

Et samarbeidsforum

Næringslivsringen er et samarbeidsforum mellom næringslivet, studieprogrammene for bygg og miljøteknikk ved NTNU, studenter og myndigheter.

Formålet

Formålet med samarbeidet er å sikre kvalitet, kapasitet og innovasjon. Bidra til NTNU's kompetanse gjennom studietprogramområdet for bygg og miljøteknikk. Bidra til at studiet trekket dyktige og motiverte studenter.

shutterstock_2111911970

Fra Næringslivet

Turid Odegaard
Styreleder, Leder Forretningsutvikling
Ramboll

Guro Grøneng
Direktør Geomiljø
NGI

Eli Grimsby
Adm.direktør
Oslobygg KF

Birger Steffensen,
Konserndirektør Virksomhetsstyring
Bane NOR

Randi Birgitte Svảnả
Divisionsdirektør
Asplan Viak

Øivind Larsen
Divisionsdirektør
Veidekke Infrastruktur

NTNU Representanter 

Instituttledere for Bygg og Miljø, og Konstruksjonsteknikk samt avdelinger i Ålesund og Gjøvik:

Einar Aasved Hansen
Instituttleder
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Anders Rønnquist
Instituttleder, Professor 

Institutt for konstruksjonsteknikk

Olav Torp 
Førsteamanuensis,  studieprogramleder Master
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Arne Aalberg
Professor, studieprogramleder Bachelor
Institutt for konstruksjonsteknikk

Arild Holm Clausen
Professor
Institutt for konstruksjonsteknikk

Arnt Robin Sætre
Universitetslektor
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Masterstudentenes representant:
Siri Mostad Larsen

Bachelorstudentenes representant:
Andrea Blasco Ivorra  

Styremøte_6.09.2023

BLI MEDLEM I BYGGERINGEN

Unike medlemskap for bedrifter og bransjeaktører

Les mer