1 min read

Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU
NTNU er i avsluttende fase av fornyelsesprosjektet av masterstudiene på bygg, og har invitert inn deltagere fra byggenæringen og fra NTNU til å komme med innspill på hvordan fremtidens utdanningstilbud på bygg- og miljøteknikk skal se ut. - Viktig at flere utenfor NTNU-systemet deltar i slike prosesser som en ekstern stemme.

Byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring, og undersøkelser viser at næringen i snitt mangler nesten 800 kvalifiserte ansatte hvert år.

NTNU ser dermed behovet for å opprettholde og forsterke omfanget av kandidater som utdannes ved NTNU på dagens Bygg- og miljøteknikkprogrammer.

- NTNU ønsker å styrke kvaliteten og relevansen for dagens utdanningstilbud, forteller Ole Andre Øiseth, prosjektleder i fornyelsesprosjektet fra NTNU. 

Så langt har fornyelsesprosjektet hatt tre heldagssamlinger med ansatte fra byggenæringen og fra NTNU. Studentrepresentanter har også blitt invitert inn for å komme å dele studentenes opplevelser og erfaringer fra byggstudiet 

- Arbeidet med fornyelsen av studiet mitt har vært fryktelig spennende, og det har gitt meg et nytt syn på hva denne utdanningen betyr, sier Siri Mostad Larsen, studentrepresentant.   

Etter utredninger, innspill og diskusjoner har styringsgruppen vedtatt å gå for tre studieretninger for det framtidige masterstudiet. De foreløpige navnene er: bygg og anlegg, konstruksjon og infrastruktur. Navn på studieprogrammet er opp for vurdering, og du kan komme med forslag til nytt navn her. Det er også gjennomført en prosess med å identifisere kompetansemål for studieprogrammet, men disse skal utvikles videre i 2024 sammen med innhold og hovedprofiler. Ti personer fra næringslivet har deltatt i styringsgruppene, blant annet Vibeke Nossum, forskningssjef i SINTEF Community.

- Jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk komme med innspill på hvordan temaet Bærekraft må ivaretas og implementeres som en del av alle fag, og ikke som et separat et, sier Vibeke Nossum, forskningssjef i SINTEF Community. 

Videre understreker Vibeke viktigheten av at eksterne stemmer inkluderes i slike prosesser, fordi de kan gi innblikk i hvordan NTNU oppleves og hvilke forventninger man har til de som uteksamineres i forhold til behovene næringen har. Samlet sikter fornyelsesprosjektet på å sikre at NTNUs utdanningstilbud innen bygg- og miljøteknikk møter både næringens behov og de fremtidige utfordringene i feltet. Vi i Byggeringen gleder oss til å se resultatet. 

 

20230920_104732

Mange ivrige deltagere var til stede på den første samlingen om fornyelsesprosjektet. Foto: Katja Samara/ Byggeringen.

 

Sommerjobber 2024

Sommerjobber 2024

Relevant sommerjobb er en essensiell del av studietiden for kommende byggingeniører fra NTNU. Vi har sendt ut en enkel spørreundersøkelse til...

Read More
Topplederforum med NTNU og NorwAI

Topplederforum med NTNU og NorwAI

Dekan for IV fakultetet Olav Bolland inviterte til årets topplederforum 7. november. Toppledere fra bygg, anlegg og eiendomsbransjen fikk innblikk i...

Read More
Ekskursjon Budapest 2024 - Bachelorstudenter på bygg

Ekskursjon Budapest 2024 - Bachelorstudenter på bygg

Årets ekskursjon til utlandet for bachelorkullet ved studiet Byggingeniør på NTNU Trondheim ble lagt til Budapest. Dette er første gang ekskursjon i...

Read More