Byggeringen

Entreprenører om rekruttering av nyutdannede

I løpet av det siste året har vi hørt mye om nedgangen i byggenæringen. Dette har ført til mange spørsmål fra studenter om rekrutteringssituasjonen. Derfor har vi kontaktet noen av våre medlemmer for å høre deres erfaringer og synspunkter. Vi spurte...

Les mer

Sommerjobber 2024

Relevant sommerjobb er en essensiell del av studietiden for kommende byggingeniører fra NTNU. Vi har sendt ut en enkel spørreundersøkelse til...

Les mer

Ekskursjon Budapest 2024 - Bachelorstudenter på bygg

Årets ekskursjon til utlandet for bachelorkullet ved studiet Byggingeniør på NTNU Trondheim ble lagt til Budapest. Dette er første gang ekskursjon i...

Les mer

Ekskursjon til Lisboa 2024 - Masterstudenter på bygg

Hvert år reiser masterstudentene på Bygg- og miljøteknikk på ekskursjon til utlandet for å lære om utfordringene byggebransjen utenfor Norge står...

Les mer

25 år og nytt navn

I forbindelse med sitt 25-års jubileum annonserer Næringslivsringen et nytt kapittel i sin historie. Organisasjonen, som lenge har vært en brobygger...

Les mer