1 min read

25 år og nytt navn

25 år og nytt navn

I forbindelse med sitt 25-års jubileum annonserer Næringslivsringen et nytt kapittel i sin historie. Organisasjonen, som lenge har vært en brobygger mellom studenter, akademia og byggenæringen, vil heretter være kjent som "Byggeringen". Dette navneskiftet reflekterer en dypere forankring i byggenæringen og en fornyet forpliktelse til å fremme kvalitet, kapasitet og innovasjon innen feltet.

Gjennom årene har Næringslivsringen spilt en avgjørende rolle i å knytte studenter tettere til næringslivet, med mål om å berike utdanningen gjennom praktisk erfaring og innsikt fra industrien.

Katja Samara, daglig leder sier: «Navnet "Byggeringen" signaliserer en klarere identitet og et løfte om fortsatt engasjement i å utvikle byggenæringen gjennom utdanning og samarbeid. Organisasjonen ser for seg at dette skrittet vil styrke forbindelsene til bransjen ytterligere, og bidra til å sikre at studieprogrammene forblir relevante, attraktive og av høy kvalitet, både nasjonalt og internasjonalt.»

 

Prosessen involverte bred deltakelse, inkludert en navnekonkurranse blant studenter og en avstemning innad i organisasjonens styre og fagråd for HR og kommunikasjon. "Byggeringen" ble valgt som det nye navnet, et valg som både respekterer organisasjonens arv og peker fremover mot dens ambisjoner.

Christian Scheen, rekrutteringssjef i Skanska og leder for fagråd for HR og kommunikasjon, mener Byggeringen har et viktig ansvar å sikre et tett og godt samarbeid, og det er flere gode initiativ på gang som gagner studentene, skolen og næringslivet.

 

Som en del av denne overgangen, vil "Byggeringen" fortsette å legge vekt på sin rolle som en katalysator for nyskaping, og som en møteplass der studenter kan få verdifull innsikt og nettverk innen byggenæringen. 60 medlemmer i Byggeringen legger store krefter i rekrutteringen til byggingeniørstudiene.

NTNU står for 50-60% av alle sivilingeniører innen bygg-og miljø i landet. Det er over 1500 som søkte på masterstudier i bygg-og miljø i fjor, bare ca 200 av dem fikk studieplass på NTNU. Det betyr at resterende 1300 vil fortsatt bli byggingeniører i andre universiteter og høgskoler i Norge. Jobben som Byggeringen gjør gagner alle.

Med blikket festet på fremtiden, er Byggeringen klar til å bygge videre på det solide fundamentet lagt av Næringslivsringen, og åpner et nytt kapittel i sin historie med fornyet optimisme og målrettet fokus på å forme fremtiden for byggenæringen.               

 

Sommerjobber 2024

Sommerjobber 2024

Relevant sommerjobb er en essensiell del av studietiden for kommende byggingeniører fra NTNU. Vi har sendt ut en enkel spørreundersøkelse til...

Read More
Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

NTNU er i avsluttende fase av fornyelsesprosjektet av masterstudiene på bygg, og har invitert inn deltagere fra byggenæringen og fra NTNU til å...

Read More
NG Group blir medlem av Byggeringen

NG Group blir medlem av Byggeringen

Samarbeidsforumet Byggeringens nyeste medlem, NG Group, skal øke fokuset på resirkulering, rehabilitering og ombruk i byggebransjen: – Markerer...

Read More