2 min read

Ekskursjon til Lisboa 2024 - Masterstudenter på bygg

Ekskursjon til Lisboa 2024 - Masterstudenter på bygg

Hvert år reiser masterstudentene på Bygg- og miljøteknikk på ekskursjon til utlandet for å lære om utfordringene byggebransjen utenfor Norge står ovenfor og deres innovative løsninger. Ekskursjonen, som ofte omtales som årets høydepunkt blant studentene, gikk i år til Lisboa i Portugal!  

Med et fullstappet program bestående av mye faglig innhold og sosiale aktiviteter ble turen til Lisboa både lærerik og spennende. Det er studentene selv som har stått for organiseringen av ekskursjonen, og fagprogrammet ble utviklet i samarbeid med faglærerne på instituttet. I løpet av ekskursjonen var studentene dybdeutforskning av brokonstruksjoner, de besøkte universitetet Instituto Superior Técnico og lærte om Lisboas arkitektur på byvandringer. De var også på faglige utflukter til byggeplasser, fotballstadioner og broer. 

Det beste med turen har vært å få erfare hvilke utfordringer og løsninger byggingeniørene i Portugal står ovenfor. En stor kontrast fra kalde Norge er spesielt de høye temperaturene i Portugal, og hvordan dette påvirker bygg og konstruksjoner. Jeg la også merke til deres høye fokus på flomforebygging, som vi i Norge har mye å lære av til fremtiden, forteller Celine Caspersen, byggingeniørstudent på NTNU. 

 


20240321_095556
1 

Byvandringen for de forskjellige hadde et særpreg av hvilken retning man gikk. Blant annet så de som går retning vei på diverse veiutforminger og jernbane, mens de som går retning vann fokuserte på klimatilpassing for VA i Lisboa.

20240319_151801
2

Torsdagen var det igjen faglig opp på tvers av retningene. Konstruksjon fikk dra til ent fotballstadium, etterfulgt av et bro-museum. Bygg og anlegg fikk besøke en byggeplass. Vei dro og besøkte enda et universitet, etter følgt av Vasco da Gama broen. Vann hadde en dagstur til Barragem de Montargil om er dam and emergency spillway.

20240319_114741
3 Tirsdagen startet det faglige opplegget for konstruksjon tidlig! De dro tidlig fra hotellet for å ha en båttur med guide hvor fokuset var de forskjellige brokonstruksjonene. I tillegg hadde byvandring i Ribeira, og besøk av Estádio do Dragão. Både de som går fagretning Bygg og Anlegg og vei besøkte Instituto Superior Técnico (IST), som er institutt for teknologi ved Universidade de Lisboa.
438203878_759455269656192_5862974634589801088_n
4 

Onsdagen var det duket for amazing race. Opplegg var arrangert av Næringslivsringen og var felles for alle retninger. Vi ble delt inn i forskjellige grupper på tvers av retninger. Vi skulle ha rebus rundt i Lisboa med faglige spørsmål. Det hele avsluttet på Praia de Carcavelos som var en strand hvor vi hadde volleyball turnering.

5 

I tillegg til studentene var også flere faglærere med som sto for et fantastisk fagopplegg for de forskjellige retningene. Hver retning hadde sitt eget opplegg så alle fikk relevant læring gjennom turen. Dette gjorde at alle fikk det beste mulige opplegget.

En innovativ løsning som ble lagt merke til av studentene var bruk av kokosnøtthår i betong. Kokosnøtthårene fungerer som armering og tar opp strekkspenninger. Videre ble studentene fortalt at kokosnøtthårene var et restprodukt fra kokosnøttproduksjon fra Brasil. Dette er et samarbeid mellom Portugal og Brasil for å minke forsøplingen under kokosnøttproduksjon. Selve prosjektet er i utprøvingsfasen, og den kreative løsningen for å redusere avfall er noe flere av studentene vil ta med seg videre. 

Ekskursjonen besto også av flere sosiale aktiviteter, som bidro til bedre samhold og trivsel blant studentene. Byggeringen organiserte “Amazing race” som sendte studentene ut på en rundtur i Lisboa, og det ble også gjennomført en volleyballturnering mot foreleserne og faglærererne som deltok på turen. Flere av studentene som deltok har i ettertid fortalt om hvor takknemlige de er for at tilbudet om ekskursjon eksisterer, og at det har bidratt til både økt forståelse av byggfaget og flere vennskap. 

- Denne ekskursjonen var ikke bare et faglig eventyr, det var også et bånd som knyttet oss sammen gjennom utfordringer, oppdagelser og latter. Vi er dypt takknemlige for all innsatsen som blir lagt inn i BM-dagen, noe som gjorde denne opplevelsen mulig for oss. 

 

Ekskursjon Budapest 2024 - Bachelorstudenter på bygg

Ekskursjon Budapest 2024 - Bachelorstudenter på bygg

Årets ekskursjon til utlandet for bachelorkullet ved studiet Byggingeniør på NTNU Trondheim ble lagt til Budapest. Dette er første gang ekskursjon i...

Read More
Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

NTNU er i avsluttende fase av fornyelsesprosjektet av masterstudiene på bygg, og har invitert inn deltagere fra byggenæringen og fra NTNU til å...

Read More
Topplederforum med NTNU og NorwAI

Topplederforum med NTNU og NorwAI

Dekan for IV fakultetet Olav Bolland inviterte til årets topplederforum 7. november. Toppledere fra bygg, anlegg og eiendomsbransjen fikk innblikk i...

Read More