1 min read

Ekskursjon Budapest 2024 - Bachelorstudenter på bygg

Ekskursjon Budapest 2024 - Bachelorstudenter på bygg

Årets ekskursjon til utlandet for bachelorkullet ved studiet Byggingeniør på NTNU Trondheim ble lagt til Budapest. Dette er første gang ekskursjon i denne skalaen er blitt gjennomført for studieretningen, og studentene satt igjen med mye læring og nye inntrykk.  

 Turen var fylt med både faglig og sosialt opplegg. Det faglige innholdet ble organisert og gjennomført av NTNU-forelesere med støtte fra Universitetet i Budapest. Det var klassetillitsvalgte som tok initiativ til å planlegge turen, og de endte med å være en komite med 7 personer som organiserte ekskursjonen. 

Det ble arrangert alt fra historisk byvandring med fokus på byggteknikk, konstruksjonsteknikk og vannteknikk, til foredrag fra en doktorgradsstudent ved det lokale universitetet. Her fikk studentene lære om konstruksjonen og historien til den velkjente Kjede-broen, som er en hengebru midt i sentrum av Budapest. 

Utsikt
Parlament
Middag
Donau
Parlament 2

Et av inntrykkene som studentene husker best var da de besøkte Parlamentbygget ved Donau (elven som renner gjennom Budapest) for å lære om overvannshåndtering og medfølgende problematikk.  På denne vandringen fikk studentene et helhetsinntrykk av hvordan konstruksjoner fungerer, samt at det bidro til å forstå teorien bak.   

- Flere av oss la merke til at byen var veldig sentrert rundt elva og elveløpet. Alle bruene som krysset elva er helt unike og har sin egen stil. I tillegg var bruken av betong og naturstein i byggene mye større enn i Norge. Flere av designene på infrastrukturen i Budapest er noe jeg synes Norge kan implementere selv, forteller Even Solheim byggingeniørstudent NTNU.  

Noe som utpreget seg hos studentene var da de fikk besøke et av de første vanntårnene som ble bygd på 50 meter. Den samme ingeniøren som designet tårnet var også den samme som designet infrastrukturen i Budapest. Generelt syntes studentene at Budapest hadde særegen utbygget infrastruktur med tanke på t-bane og undergrunnssystem.  

Det sosiale er også et stort fokus for studentene på en slik tur. Til tross for snart tre år på samme studie er det ikke alle man har blitt like godt kjent med. En slik tur med felles måltider, rebusløp, konkurranser og mye mer, danner nye kjennskap og er med på å danne et bedre studiemiljø.  

Alt i alt synes studentene at det var en fantastisk tur der de fikk se og lære mye nytt om andre byggemetoder og teorigrunnlag enn det som benyttes i Norge. De sitter igjen med mange positive og nye inntrykk både faglig og sosialt. 

Det beste med BM-dagen er å snakke med bedriftene!

Det beste med BM-dagen er å snakke med bedriftene!

BM-dagen ble mildt sagt en braksuksess i år også, med flere hundre studenter og over 60 bedrifter til stede. I etterkant har vi gjennomført en...

Read More
Rekruttering og Næring- og studieprogramråd

Rekruttering og Næring- og studieprogramråd

Mine første uker som daglig leder og DERES representant på NTNU har vært travle. Jeg har blitt kjent med mange av våre verdifulle medlemmer,...

Read More
25 år og nytt navn

25 år og nytt navn

I forbindelse med sitt 25-års jubileum annonserer Næringslivsringen et nytt kapittel i sin historie. Organisasjonen, som lenge har vært en brobygger...

Read More