1 min read

Topplederforum med NTNU og NorwAI

Topplederforum med NTNU og NorwAI

Dekan for IV fakultetet Olav Bolland inviterte til årets topplederforum 7. november. Toppledere fra bygg, anlegg og eiendomsbransjen fikk innblikk i hva som rører seg i bransjen, hvordan NTNU forbedrer byggstudiene, og hvordan AI kan tas i bruk av bransjen. Allerede i 2025 vil kommende byggingeniører få et nytt program hvor blant annet digitalisering og bærekraft vil være fundamentet for alle fag.

Katja Samara fra Byggeringen fortalte om hvordan næringen bygger på universitets kommunikasjonsarbeid for å tiltrekke flere dyktige unge mennesker til å velge byggingeniør yrke.

Bare gjennom samarbeid mellom næringen og universitetet kan vi opprettholdte kapasitet og kompetanse som vi trenger i dag og årene fremover, sier Katja.

 


Videre var ledere med på workshop “Hvilke muligheter som finnes for BAE-næringen i AI”. Workshoppen ble ledet av Signe Riemer-Sørensen (SINTEF) og John Espen Ingvaldsen (Kantega) fra NorwAI, og Kristin Wulff fra Kantega som forsker på implementering av innovasjon i organisasjoner. 

Det handler om å se muligheter når det kommer til bruk av kunstig intelligens i byggebransjen! sier Signe Riemer-Sørensen fra SINTEF.

 


Ifølge Signe har veldig få bedrifter har tatt stilling til hvordan de skal ta i bruk kunstig intelligens. Om en bedrift bestemmer seg for å ta i bruk AI er det viktig at de har et tydelig mål på hva det skal brukes til. AI rulles ikke ut likt til alle bedrifter, og må tilpasses til brukeren. Det er også viktig at bedriften innad er mottakelig og åpen for bruk av AI for at det skal fungere på en effektiv måte. Dialog og forankring på alle nivå i organisasjonen er essensielle for suksessfull implementering.

Selv om AI skal brukes med varsomhet, finnes det også mange muligheter for bruk av AI i en bedrift. Signe nevner at AI kan brukes til mer effektiv rapportering og bruk av informasjon innad i bedriften, samt at det er mye potensiale for å bruke AI til å bli mer bærekraftige. AI kan bidra til reduksjon av CO2 utslipp og energisløsing i bygg.

John Espen Ingvaldsen og Kristin Wulff fra Kantega demonstrerte videre hvordan de har utviklet en AI-chatmodell for Enova som hjelper kunder med informasjon om støtteordninger. Den type informasjonsverktøy kan tas i bruk av mange bedrifter i næringen.

Bygg- og miljødagen og topplederforum går snart av stabelen!

Bygg- og miljødagen og topplederforum går snart av stabelen!

november er endelig BM-dagen og topplederforum på NTNU tilbake igjen, og i år har vi gått for et av årets mest aktuelle tema: Kunstig intelligens.

Read More
Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

Fornyelse av masterstudiene på bygg ved NTNU

NTNU er i avsluttende fase av fornyelsesprosjektet av masterstudiene på bygg, og har invitert inn deltagere fra byggenæringen og fra NTNU til å...

Read More
Tid for å gjøre en forskjell

Tid for å gjøre en forskjell

Skanska kunne spare 80% av gips ved hjelp av AI-verktøy som lager «puslespill» av gipsplater med minst mulig kapp. Både bærekraftig og lønnsomt....

Read More